Abstractly Stalling Superintendent - Come One, Come All To Jlopezra.

Inga förslitningsskador

Igår kom vår nya gaffelvagn från uddevalla och när man provar att köra in pallarna i butiken med den så är det som natt och dag. Den här har en mycket bättre hydraulik än den förra och man behöver inte alls slita och dra så mycket bara man får i gång den så rullar den i stort sätt själv. Så det här köpet var verkligen en bra investering för våra anställda. Allt som kan förhindra förslitningsskador i förlägningen är bra. Vi jobbar aktivt för att förhindra arbetsskador för vi är rädd om vår personal.